NGÀNH KIẾN TRÚC

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẠI TRƯỜNG

1. Nội dung chương trình:

• Lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các thiệt bị điện, điện tử, các dây chuyền, máy móc trong dân dụng.

• Thực hiện nhiệm vụ sản xuất và truyền tải điện năng, điều khiển lập trình, điều khiển máy dân dụng.

2. Chương trình học:

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

• Trực tiếp tham gia lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện dân dụng và thiết bị điện gia dụng;

• Làm việc trong các công ty xây lắp điện dân dụng;

• Tổ chức và quản lý cơ sở sửa chữa thiết bị điện gia dụng

Join us to answer these questions and https://proessaywriting.org/ learn how to use it to design great products and systems.
Loading...