CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẠI TRƯỜNG
Hệ Cao đẳng chuyên nghiệp
1. Nội dung chương trình:
• Thiết kế, thi công hệ thống cấp thoát nước trong nhà.
• Thi công xây dựng lắp tuyến ống truyền tải cấp nước và tuyến cống thoát nước bẩn.
• Quản lý vận hành các nhà máy sản xuất nước sạch, các nhà máy làm sạch nước thải.
• Bảo trì bảo dưỡng các công trình cấp và thoát nước.
• Lập dự toán và thanh quyết toán công trình quy mô nhỏ.
• Quản lý vận hành, thi công lắp đặt các trạm bơm cấp thoát nước.
• Quản lý chất lượng nước cấp và nước thải.
2. Chương trình học: 
TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP
• Thi công xây dựng các công trình kỹ thuật hạ tầng
• Vận hành khai thác các hệ thống kỹ thuật hạ tầng ở các đô thị, các khu công nghiệp, các doanh nghiệp, các tổ hợp nhà cao tầng…

Well, maybe because the writer or the reviewer is tasked with providing the gist of a whole book, in extracting only the good and https://essaydragon.com/ the bad points about it and crafting his expert opinion about the matter.
Loading...