CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẠI TRƯỜNG

Hệ Cao đẳng chuyên nghiệp

1. Nội dung chương trình:

• Lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các thiệt bị điện, điện tử, các dây chuyền, máy móc trong dân dụng.

• Thực hiện nhiệm vụ sản xuất và truyền tải điện năng, điều khiển lập trình, điều khiển máy dân dụng.

2. Chương trình học:

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

• Thi công xây dựng các công trình kỹ thuật hạ tầng

• Vận hành khai thác các hệ thống kỹ thuật hạ tầng ở các đô thị, các khu công nghiệp, các doanh nghiệp, các tổ hợp nhà cao tầng…

Loading...